Arrest

Permetezőszer segédanyag a pergési veszteség csökkentésére őszi káposztarepcében.

Hatóanyag-tartalom: 420 g/l (41,18%) karboxilált sztirol-butadién kopolimer.

Formuláció: szuszpenzio koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: engedélyezett. Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő,  kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Hánytatni TILOS!

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 


Kultúra

Alkalmazás célja

A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés fenostádiuma

 

szer (l/ha)

víz (l/ha)

 

Őszi káposztarepce

a pergési veszteség csökkentése

1,0

300-500
60-80 (légi)

becősárgulás (BBCH80) - a becők 70%-a érett, fekete és kemény magvakkal (BBCH87)

 
 
 

 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó termésveszteség csökkentésére. Állományszárításra engedélyezett készítménnyel egy menetben is kijuttatható.

Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősárgulás idején, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, amikor a becők 30%-a már érett. Állományszárító készítményekkel kombinációban a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-10 nappal kell kijuttatni. Önmagában kijuttatva, illetve állományszárító készítményekkel kombinációban felhasználva 1,0 l/ha dózisban kell felhasználni.

Földi géppel történő kijuttatás esetén 300-500 l/ha vízmennyiséggel javasolt kipermetezni.