BordoMet DG

Gombaölő permetezőszer cukorrépa, gyümölcskultúrák, szőlő és zöldségfélék gombás és baktériumos megbetegedései elleni védekezésre.

A BordoMet DG azonos a Bordómix DG, 48133/1999 FVM számon engedélyezett gombaölő szerrel.

Hatóanyag-tartalom: 200 g/kg bordói keverék (20 m/m% fémréz-tartalom).

Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (DG).

Forgalmazási kategória: III.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Kultúra ÉVI (nap)
Almatermésűek 10
Csonthéjasok, csemegeszőlő, hagyma, cukorrépa 21
Borszőlő 30
Paprika, paradicsom, burgonya 7
Kabakosok, zöldbab, zöldborsó 5

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 10 kilogrammos zsák. 

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd. rézmérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges
szer (kg/ha) víz (l/ha)
Őszibarack levélfodrosodás, levéllyukacsosodás, baktériumos és gombás eredetű ágelhalások 5,0 1000
Szilva, meggy, cseresznye, kajszi baktériumos betegségek, levéllyukacsosodás, monília, vörösfoltosság, apiognómiás levélfoltosság 5,0 800-1500
Almatermésűek baktériumos ágelhalás, tűzelhalás, gombás betegségek 5,0 500-1500
Szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 4,0-5,0 1000
Zöldségfélék baktériumos és gombás betegségek: fitoftóra, alternária, aszkohita, peronoszpóra, rozsda (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-1000
Burgonya burgonyavész, alternáriás levélfoltosság 4,0-5,0 400-600
Cukorrépa gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-600

 

A BordoMet DG az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, regisztrált készítmény.

A készítményt az almatermésű (alma, körte, birs, naspolya) kultúrákban a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen (varasodás, monília, ágelhalás, stb.) a tavaszi és az őszi időszakban, lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és varasodás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal kell védekezni. A kezeléseket 7-10 napos gyakorisággal, nagy permetlémennyiséggel végezzük. A termés viaszosodását követően a készítmény záró permetezésre újból felhasználható a rézérzékenység, a perzselési veszély figyelembe vételével. A faiskolai alany-, csemete- és oltvány-kertekben a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban kell elkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket 14 naponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával célszerű elvégezni.

Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, kajsziban apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a lemosó permetezéseket rügyfakadástól a piros bimbós stádium végéig lehet folytatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. A piros bimbós stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysége miatt a készítmény további elhasználása nem megengedett. A baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket ősszel, a lombhullás kezdetén javasolt folytatni.

Szilvában, cseresznyében és meggyben a gombás betegségek (levéllyukacsosodás, monília stb.) ellen fehérbimbós állapotban és virágzás kezdetén lehet eredményesen védekezni. A baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezeléseket lombhullástól célszerű végezni.

Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint 7-14 naponként javasolt ismételni. Járványos körülmények között a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. Szőlőorbánc ellen - mennyiben a kezdeti fertőzések kialakultak - a védekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű elkezdeni, majd a peronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg folytatni.

Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma) a baktériumos és gombás betegségek ellen (lisztharmat kivételével) a kezeléseket az előrejelzés ismeretében, preventíven kell elkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint 2-3 alkalommal, 7-14 naponként célszerű ismételni. Járványos körülmények között - különösen a paprikafélékben - a védekezések számát további 2-3 kezeléssel javasolt növelni.

Hagymában, babban és borsóban a permetlé megfelelő tapadása érdekében nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 7-12 naponként meg kell ismételni.

Cukorrépában a levélbetegségek ellen az első védekezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmények, illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként javasolt megismételni.

A készítmény hatóanyaga elsősorban kontakt módon fejti ki hatását, így a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény felületén.

Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor a tankkeverékbe először mindig a BordoMet DG kerüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe az olajos kombinációs partnert.

 Valami más


Még valami más