Dodifun SC

Gombaölő permetezőszer.

Hatóanyag-tartalom: 400 g/l (39,1% m/m) dodin.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum..

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

Kultúra ÉVI (nap)
Alma, körte  60
Cseresznye, meggy 14

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer rakzárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés: 

     Előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő.

     Kijuttatóknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 

     Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
    Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
   Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

A kezelések évenkénti maximális száma

Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)

Dózis

Permetlé

(l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Alma, körte

ventúriás varasodás

2

7

1,125 l/10000m2 LFF*

(max. 1,9 l/ha)

200-1000

virágrügy-pattanástól (BBCH 53) sziromlabda állapotig (BBCH 59) majd a gyümölcskezdemények 5-10 mm-es állapotától (BBCH 71) a 90%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79)

Cseresznye, meggy

blumeriellás levélfoltosság

2

7

1,125 l/10000m2 LFF*

(max. 1,9 l/ha)

200-1000

magháznövekedéstől (BBCH 71) az 50%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 75), majd betakarítás után (BBCH 90) a nyugalmi állapot kezdetég (BBCH 97)

                  *kezelt lombfalfelület

Almában és körtében a készítmény a vegetációs időszakban legfeljebb 2 alkalommal juttatható ki. Varasodás ellen a kezelést a virágzás előtt, illetve a gyümölcsnövekedés időszakában előrejelzésre alapozva megelőző jelleggel, vagy a fertőzés bekövetkeztét követő legfeljebb 48 órán belül javasolt elvégezni. A permetezés szükség esetén 7-10 nap múlva egy alkalommal megismételhető.

Cseresznyében és meggyben a készítmény a vegetációs időszakban legfeljebb 2 alkalommal juttatható ki. A blumeriellás levélfoltosság elleni kezelést a virágzás után vagy a gyümölcsök betakarítását követően a fertőzési veszélyhelyzet fennállásakor preventív jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt javasolt elvégezni. A permetezés a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 nap múlva egy alkalommal megismételhető.

A kezelt alapterületre vetített lombfalfelület kiszámítása:

 

Az 1 ha alapterületre vetített lombdfalfelület kiszámítása:

 

A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. A dózist és a permetlé mennyiségét a kezelendő lombfal felület (LFF) nagyságához kell igazítani!

 

A kezelések alkalmával kijuttatott készítmény hektárra vetített dózisa nem haladhatja meg az 1,9 l/ha mennyiséget.

A dodin hatóanyag tartalmú készítményekkel végzett kezelések száma egy vegetációs időszakban nem lehet több, mint kettő.