Fuzarion 250 EC

Gombaölő permetezőszer.

A Fuzarion 250 EC gombaölő permetezőszer azonos a 6300/1174-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Jade gombaölő permetezőszerrel.

Hatóanyag-tartalom: protiokonazol 125 g/l+tebukonazol 125 g/l.

Formuláció: emulziókéoző koncentrátum (EC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra ÉVI (nap)
Búza (őszi, tavaszi), árpa (őszi, tavaszi), tritikálé, rozs, zab 35
Őszi káposztarepce 56

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, légzésvédő (FFP3),védőlábbeli.

Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, légzésvédő (FFP3), védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Hánytatni TILOS!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

A kezelések maximális száma

Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

Búza (őszi, tavaszi), tritikálé, rozs

lisztharmat, levél- és sárgarozsda szeptóriás és pirenofórás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, kalászfuzáriózis, szemfoltbetegség, rinhospóriumos levélfoltosság

2

14

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás végéig (BBCH 69)

Árpa (őszi, tavaszi)

lisztharmat, levél- és sárgarozsda, pirenofórás és rinhospóriumos levélfoltosság, szemfoltbetegség

2

14

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Zab

koronás rozsda, szemfoltbetegség

2

14

0,75-1,0

200-300

szárbaindulástól (BBCH 30) – virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi káposztarepce

leptoszférás (fómás) betegség, szklerotíniás betegség, pirenopezizás levélfoltosság

2

14

1,0

200-300

4 leveles állapottól (BBCH 14) – 50%-os virágzásig a fővirágzaton (BBCH 65)

 

Kalászosokban (búza, tritikálé, rozs, árpa és zab) levélfoltosságok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételni. Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. Kalászfuzáriózis ellen a készítménnyel végzett kezelést a nagyobb dózis kijuttatásával, a virágzás kezdetén javasolt végrehajtani, törekedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére.

A szemfoltbetegség okozta kártétel mérséklésére a szárbaindulás kezdete és a kétszárcsomós állapot között elvégzett permetezés javasolható.

Őszi káposztarepcében gombás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. Leptoszfériás betegség ellen az őszi kijuttatás javasolt az első tünetek megjelenésekor. A fertőzési veszélyhelyzettől függően a kezelés késő ősszel, kora tavasszal megismételhető. A pirenopezizás betegség ellen szintén a készítmény őszi kijuttatása javasolható. A fertőzési veszély további fennállásakor a kezelés kora tavaszi megismétlése szükségessé válhat a szárbaindulás kezdetekor. A szklerotíniás betegség elleni permetezést a virágzás első felében indokolt elvégezni.

A készítményt rezisztencia-megelőző technológiával kell kijuttatni. Az egymást követő kezeléseket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel, szerrotációban szükséges végrehajtani.