Manzate 75 DF

Gombaölő permetezőszer egyes gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a szőlő gombás megbetegedései elleni védekezésre.

 

A Manzate 75 DF minden tekintetben azonos a Vondozeb DG, 04.2/2813-1/2012 BÉBIH számon engedélyezett készítménnyel.

Hatóanyag-tartalom: 750 g/kg mankoceb.

Formuláció: diszpergálható granulátum (DF).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra ÉVI (nap)
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) 28
Őszibarack, nektarin, kajszi 30
Szilva, cseresznye, meggy 30
Szőlő (bor-, csemege) 56
Vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma 28
Burgonya 7
Paprika, paradicsom, padlizsán 3
Majoranna, tárkony 7
Dohány 21

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 10 kilogrammos zsák.

A készítménnyel történő munkavégzés során alkohol fogyasztása tilos!

Rgyéni védőfelszerelés  előkészítőknek: védőkesztyű, védőruházat, szem-/arcvédő, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruházat, szem-/arcvédő, (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezés esetén a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A elszennyeződött ruhát azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: Ditiokarbamát mérgezés, tüneti-megfigyelő kezelés. Alkohol fogyasztása tilos!

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs


Kultúra Károsító A kezelések maximális száma Két kezelés közt eltelt minimális időtartam Dózis Permetlé Az utolsó kezelés fenostádiuma
(kg/ha) (l/ha)
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) 4 10 2,1 400-1500 fajtára jellemző színeződés kialakult (BBCH 85)
Őszibarack, nektarin, kajszi monília; gnomóniás, cilindrospóriumos levélfoltosság 4 14 2,1 500-1000 érés kezdete (BBCH 81)
Szilva, cseresznye, meggy monília, blumeriellás levélfoltosság, szilvarozsda 4 10 2,1 500-1000 70 %-os gyümölcsméret (BBCH 77)
Szőlő (bor-, csemege-) peronoszpóra, szőlőorbánc 4 7 2,1 200-1000 fürtzáródás (BBCH 78)
Vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma peronoszpóra 4 7 2,1 200-600 levélszáradás (BBCH 49)
Burgonya burgonyavész, alternária 8 7 2,1 200-800 levélsárgulás kezdete (BBCH 91)
Paprika fenésedés 4 7 2,1 500-1000 40 %-os érés
BBCH84
Paradicsom, padlizsán paradicsomvész, alternária, szeptória 5 7 2,1 200-800 teljes érés (BBCH 89)
Majoranna alternária 4 7 2,1 200-800 végleges főhajtáshossz (BBCH 39)
Tárkony rozsdabetegség 4 7 2,1 200-800 végleges főhajtáshossz (BBCH 39)
Dohány

peronoszpóra

4 7 2,1 400-600 levélfejlődés

 

Almatermésűekben a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés erőssége alapján 10-14 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni.

Őszibarackban, nektarinban, kajsziban, szilvában, cseresznyében és meggyben tafrinás levélfodrosodás ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, ezt követően 14 naponta ismételni. Moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. A készítmény tavasszal, hűvös időjárás esetén levéllyukacsosodás és rozsdabetegségek ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliás gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatás szerű védekezéssel, 14 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idő szigorú betartásával. A további szükséges kezelésekre más hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket kell használni.

Szőlőben (bor-, csemege-) a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt.

Vörös-, fok- és mogyoróhagymában a védekezést előrejelzés alapján, preventíven kell elkezdeni, és a kezelést a fertőzési viszonyoktól függően célszerű folytatni. A kijuttatás során a kultúrában nedvesítőszer használata javasolt.

Burgonyában az első kezelést előrejelzés ismeretében a sorzáródáskor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás ismeretében kell megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt. Alternáriás betegség ellen az első védekezések a virágzást követően az első kezdeti tünetek megjelenésekor javasolhatók.

Paradicsomban, padlizsánban, paprikában előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel vagy legkésőbb a kezdeti fertőzési tünetek megjelenésekor szükséges védekezni. Járványveszélyes és öntözött körülmények mellett 7, közepes fertőzésnél 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló ajánlott.

Majorannában, tárkonyban és dohányban az első tünetek megjelenésekor, illetve az időjárás alakulásától függően kell kijuttatni. Szükség esetén a kezelést 7-10 nap múlva meg lehet ismételni.

A készítmény hatóanyaga elsősorban kontakt módon fejti ki hatását, így a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény felületén.

Csapadékos időben és öntözéses termesztésben az egymást követő kezeléseket rövidebb permetezési fordulóval célszerű végezni. A permetlé mennyiségét a megadott értékhatárok között a növény lombozatának fejlettségétől függően kell meghatározni. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor a tankkeverékbe először mindig a Manzate 75 DF kerüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe az olajos kombinációs partnert.