Asahi Kalász-plusz

Pilot 5 EC

Gyomirtó permetezőszer egyszikű gyomnövények elleni védekezésre kétszikű növénykultúrákban.

 

Hatóanyag-tartalom: 5,2% (m/m) kizalofop-p-etil, 50 g/l.

Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Kultúra

Várakozási idő (nap)

őszi káposztarepce

90

cukorrépa

60

napraforgó

90

paradicsom

21

zöldborsó, zöldbab

35

száraz bab, száraz borsó, lencse

45

szója

90

burgonya

45

közönséges mézontófű (facélia)

Előírása nem szükséges.

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradást követően).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg/arcvédő
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni!


 

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Őszi káposztarepce magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza
gabona árvakelés
0,7 – 1,0
0,8
1,0-1,2
2,0-2,5
0,4-0,6
200 - 300 kultúrnövény 1-6 leveles állapotában  (BBCH 11-16)
Cukorrépa magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó)
tarackbúza
0,7 – 1,0 0,8
1,0-1,2
2,0-2,5
200-300 kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig (BBCH 14-19)
Napraforgó  kultúrnövény 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16)
Paradicsom kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig  (BBCH 14-19)
Zöldborsó, zöldbab, száraz bab, száraz borsó kultúrnövény 8-10  cm-es fejlettségi állapotában
Lencse kultúrnövény 5-10  cm-es fejlettségi állapotában
Szója kultúrnövény 5-15  cm-es fejlettségi állapotában
Közönséges mézontófű (facélia) kultúrnövény 4-8 leveles állapotában (BBCH 14-18)
Burgonya

magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó)
tarackbúza 

0,7 – 1,0 0,8
0-1,2
2,0-2,5
200-300 kultúrnövény 5-15  cm-es fejlettségi állapotában  (BBCH 11-13)

 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 1-6 leveles korában kell elvégezni.  Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.

Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.

Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.

Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.

Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz babban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.

Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a kultúrnövény 4-8 leveles stádiumban kell elvégezni. 

A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.

A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!

Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetésidő betartásával.

A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultúra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetőek.