Premazor 500 SC

Gyomirtó permetezőszer őszi búza és őszi árpa növénykultúrában magról kelő kétszikű gyomnövények elleni őszi időszakban végrehajtott védekezésre.

Hatóanyag-tartalom: 500 g/l (42,02% m/m) diflufenikán.

Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 évig eltartható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha.

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

Dózis
(l/ha)

Permetlé (l/ha)

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

őszi búza,
őszi árpa

magról kelő kétszikű gyomnövények

0,25

200-300

vetés után kelés előtt, első levél megjelenésétől
3 leveles állapotig
(BBCH 00-13)

 

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen preemergensen vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 0,25 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. 

A kultúrnövény károsodásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni a készítmény közvetlen érintkezését a kalászos vetőmaggal. A jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag talajjal való megfelelő takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra kijuttatni. A készítményt nem szabad kijuttatni havas, fagyott talajfelszínre, deres illetve károsodott és legyengült állományban, valamint fagyos éjszakák előtt és után (fagymentes időszak szükséges).

Normál vetésváltás esetén, betakarítás után, legalább 15 cm mély szántást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel, legalább 15 cm mély szántást követően őszi búza és őszi árpa vethetőek.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, legalább 15 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi káposztarepce, borsó, lóbab, cukorrépa, burgonya, sárgarépa, káposztafélék, hagymafélék vethetőek.