Tribenex 50 SG

Gyomirtó permetezőszer magról kelő és évelő kétszikű gyomnövényekkel szembeni védekezésre, kizárólag tribenuron-metil toleráns napraforgóban (beleértve az A.I.R. napraforgó hibrideket is).

A Tribenex 50 SG készítmény azonos az 534/2006. NTKSz engedélyszámú Express 50 SX referenciatermékkel.

Hatóanyag-tartalom: 500 g/kg (50 m/m%) tribenuron-metil.

Formuláció: vízben oldható granulátum (SG).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban év.

Kiszerelés: 150 grammos műanyag flakon.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).
Kijuttatóknak: védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, azonnal orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

A kezelések maximális száma

Kezelések közötti
időtartam 
(nap)

Dózis

(g/ha)

Permetlé

(l/ha)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Kizárólag tribenuron-metil toleráns napraforgó 
(beleértve az A.I.R. napra-
forgó hibrideket is)

magról kelő 
kétszikű gyomnövények, 
mezei acat (Cirsium arvense)

1

-

45

200-300

2 leveles állapottól 6 leveles fejlettségig

(BBCH 12-16)

2

7-14

osztott

kezelés

formájában:

22,5+22,5

 

Kizárólag Express rezisztens napraforgóban alkalmazható, beleértve azokat az A.I.R. (Acetolaktátszintetáz Inhibitor Rezisztens) napraforgó hibrideket, melyek a NÉBIH által végzett vizsgálatok alapján megfeleltek.
Az A.I.R. hibridek olyan napraforgó hibridek, amelyek a napraforgó csíraplazmájában az Acetolaktát-szintetáz működését gátló gyomirtó szer ellenállóságáért felelős tulajdonságot tartalmazzák.

A készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 6 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. Csapadékos időjárási körülmények között, a mezei acat (Cirsium arvense), valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények együttes előfordulása esetén osztottan, két egyenlő részletben kijuttatva, 8-14 nap különbséggel, a gyomkeléshez igazodva juttassuk ki.

Az első kezelést a magról kelő kétszikű gyomnövények esetében 2-4 leveles, a mezei acat esetében pedig a tőlevélrózsás fejlettségi állapotben kell elvégezni. Átlagos vagy szárazabb időjárási körülmények között, valamint csak magról kelő kétszikűek gyomosítása esetén elegendő lehet egy posztemergens kezelés is az engedélyezett dózissal.

Parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) fertőzés esetén osztott kezelés szükséges, két egyenlő részletben kell kijuttatni a készítményt. Szik-2 leveles fejlettségnél kell elvégezni az első kezelést, majd újrakelés esetén 7-14 nap múlva ugyancsak szik-2 leveles fejlettségnél a második kezelést.

A permetléhez etoxilált izodecil alkohol hatóanyagú permetezőszer segédanyag hozzáadása szükséges.

A készítménnyel történő kezelés csak az ellenállóságot megfelelő mértékben hordozó és azt a szélsőségesebb időjárási körülmények között is egyenletesen biztosító hibridek esetében végezhető el.

 Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra. Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.