Troy 480

A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben használható fel bab, borsó és szója kultúrákban.

Hatóanyag-tartalom: 480 g/l (40 m/m%) bentazon.

Formuláció: folyékony vízoldható konventrátum (SL).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Kultúra ÉVI
Borsó zöld 40 nap
száraz nincs korlátozás
Bab zöld 28 nap
száraz nincs korlátozás
Szója   nincs korlátozás


Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
A kezelt területen a kezelés után 7 napig csak védőkesztyűben lehet dolgozni!

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek, kijuttatóknak, a kezelt területen dolgozóknak: védőkesztyű.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyaga: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges  Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
Borsó (zöld, száraz) magról kelő kétszikű gyomnövények 2,0 200-300 első valódi lomblevél megjelenése - 2 lombleveles állapot (BBCH 10-12)
Bab (zöld, száraz) 1-3 lombleveles állapot (BBCH 11-13)
Szója 1-3 lombleveles állapot (BBCH 11-13)

A bentazon hatóanyag hatását kontakt módon fejti ki, a gyomnövények fotoszintézisének gátlásával. Hatása gyors, perzselő.

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Borsóban (zöld, száraz) a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. Borsóban a készítmény kombinálható egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott dózisával. Kombináció esetében mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatási paramétereit!

Babban (zöld, száraz) a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell elvegezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Babban a kezelést követően levélfoltosság, depresszió lephet fel, de ezt a növények rövid időn belül kiheverik. Fajtaérzékenység előfordulhat.

Szójában a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 lombleveles állapotában (BBCH 11- 13), a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell elvégezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Szójában a készítmény kombinálható egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott dózisával. Kombináció esetében mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatási paramétereit!

25 °C feletti hőmérsékleten, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos a készítménnyel permetezni! A készítményt alacsony nyomáson, közepes cseppmérettel kell kijuttatni.

Évelő kétszikűek ellen hatása nem kielégítő, ilyen esetekben MCPB-hatóanyagú készítménnyel kell kombinálni.

Érzékeny gyomnövények Közepesen érzékeny gyomnövények
Baracklevelű keserűfű Selyemmályva
Csattanó maszlag Tatár laboda
Egynyári szélfű Varjúmák
Fehér libatop  
Szőrős disznóparéj  
Vadrepce