Asahi Kalász-plusz

Solar Plus

A készítmény felhasználható gyomirtó szerek, atka- és rovarölő szerek, gombaölő szerek tapadásának fokozására, hatékonyságának növelésére. Javítja a fedettséget, fokozza a hatóanyag bejutását a növénybe és lehetővé teszi annak hatáshelyre történő gyorsabb szállítódását. Hatásfokozó és vízkondicionáló egyben. Különösen ajánlott felhasználása a szulfonil-karbamid és a hormonhatású gyomirtó hatóanyagok felhasználásakor.

Hatóanyag-tartalom: 70 % (742 g/l) polietilén-polipropinol glikol.

Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:  védőkesztyű, szemvédő/arcvédő.

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén orvosi ellátást biztosítani. Hánytatni TILOS!

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


 

Kultúra Az alkalmazás célja Dózis (%) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint
Szántóföldi kultúrák posztemergens gyomirtó szerek hatásfokozása 0,1-0,2 A készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer engedélyokirata szerint. A készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer engedélyokirata szerint.
Valamennyi kertészeti és szántóföldi kultúra atka-, rovar- és gombaölő szerek tapadásának fokozása
 

 

Szántóföldi kultúrákban a készítmény posztemergens (állományban alkalmazható) gyomirtó szerek hatásfokozására használható fel. Fejlettebb gyomok, későbbi kijuttatás, illetve száraz időjárás esetén a hatékonyság fokozásához a készítményt a nagyobb koncentrációban (0,2%) szükséges a permetléhez adagolni.

Kertészeti és szántóföldi kultúrában a készítmény felhasználható a felszívódó, illetve kontakt rovar-, atka- és gombaölő szerek tapadó- és terülő képességének fokozására, amely elősegíti a permetlé cseppeknek a növény felületén történő gyors szétterülését és megtapadását.

A készítmény használata a felhasznált növényvédő szer dózisának csökkentését nem indokolja.

A permetlé készítésekor először a permetlétartályt félig fel kell tölteni vízzel. A keverés megindítását követően bele kell keverni a permetlébe a növényvédő szert vagy növényvédő szer kombinációt, majd a Solar Plus megfelelő mennyiségét. Ezt követően lehet a permetlétartályt folyamatos keverés mellett vízzel teljesen feltölteni. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos keverését biztosítani szükséges.

A permetlé elkészítése előtt javasolt keverhetőségi próbát végezni.

Az esetleges fitotoxicitás elkerülésének érdekében, az érzékeny kultúrák (pl. saláta, dísznövények) kezelése előtt, célszerű előzetes próbapermetezést végezni.

Légi kijuttatás: az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

 


A tarlókezelés jó lehetőség az évelő gyomnövények elleni olcsó és hatékony védekezésre. Erre a célra a legegyszerűbb glifozát-tartalmú készítmények is tökéletesen megfelelnek. Azonban az esetek nagy részében a hatóanyagnak a gyomnövények levelének - magas léghőmérséklet és a csapadékhiány miatt - megvastagodott viaszrétegén kell átjutniuk, ami a nem kellően adjuvált termékeknél gondot okozhat. Ebben segíthet a tankkeverékhez 0,15%-os töménységben adott Solar Plus, amely azon túl, hogy segíti a gyomirtó készítmény jó terülését, hozzájárul annak növénybe való fokozott bejutásához is. Ezzel általánosságban is fokozható a gyomirtó hatás, különösen az évelő gyomnövényekkel (mezei acat, fenyércirok) szemben. Ez a hatás különösen fontos lehet pl. a glifozát hatóanyagot toleráló mezei acat biotípusoknál is.

(A képek nagyításáért katt valamelyik képre!)

Mezei acat

Az egyik leggyakoribb tarlón előforduló évelő kétszikű gyomnövény, amely ellen eredményesen lehet a tarlókezeléssel védekezni. Az elmúlt években már megjelentek a glifozát hatóanyaggal szemben toleráns biotípusai, amit az is mutat, ha a területen ugyanazon kezelésben egyes acatfoltok erősen mutatják a gyomirtó készítmény hatását, míg más foltokban ez alig észlelhető. Fokozott adjuválással ez a probléma mérsékelhető, ugyanis a Solar Plus 0,15%-kos töménységben történő felhasználásakor nő a gyomnövény által felvett hatóanyag mennyisége.

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Fenyércirok

A fenyércirok az egyik olyan évelő egyszikű gyomnövény, amely szinte biztosan megjelenik a tarló gyomnövényzetében. Ahhoz, hogy a hatóanyag kellően ki tudja fejteni hatását a föld alatti részekben, megfelelő mennyiségben kell felszívódnia a gyomnövénybe. Ebben segít a permetlébe 0,15%-os töménységben hozzáadott Solar Plus.

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Parlagfű

A magról kelő kétszikűek közül ez a gyomnövény jelentkezik a legnagyobb tömegben a tarlón. Helyenként akkora tömegben található, hogy kifejezetten nehéz azt a megfelelő fedettséget biztosítani, amely szükséges lenne a jó gyomirtó hatáshoz. Ezért fontos, hogy az elérhető lombfelületen a lehető legnagyobb permetléborítást érjük el, ezért is célszerű ennél a gyomnövénynél is a Solar Plus felhasználása, 0,15%-os töménységben.

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Fehér libatop

A fehér libatop csapadékosabb időjárási viszonyok között tömegesen jelenhet meg a tarlókon. Levélzetének vastag viaszrétege feladja a leckét a gyomirtó hatóanyagoknak. Amennyiben a kezelendő területen jelen van a gyomnövény, mindenképpen szükség van a tankkeverékhez külön adjuváló készítmény hozzáadására.

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Csattanó maszlag

A csattanó maszlag szintén azok közé a gyomnövények közé tartozik, amelyek nagy valószínűséggel megjelennek a tarló gyomnövényzetében. Irtása különösebb nehézségekbe ugyan nem ütközik, de a levélzet megvastagodott viaszrétege sokszor megnehezíti a hatóanyag növénybe történő bejutását. A permetlébe 0,15%-os töménységben adott Solar Plus ezt a problémát segít kezelni.

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül

 

Glifozát (5l/ha) + Solar Plus 0,1%

Glifozát (5 l/ha) adjuválás nélkül