Pöröly

Felszívódó és kontakt hatóanyagok kombinációját tartalmazó rovarölő szer.

A PÖRÖLY készítmény azonos a 04.2/7-1/2012. MgSzH számon engedélyezett INAZUMA referenciatermékkel

Hatóanyag-tartalom: 100 g/kg (10,53 m/m%) acetamiprid+30 g/kg (3,16 m/m% lambda-cihalotrin).

Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG).

Forgalmazási kategória:  I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra

Várakozási idő (nap)

Repce, mustár

35

Kukorica

56

Zab

előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten kockázatos.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban év.

Kiszerelés: 1 kg.

Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknek: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, por, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Kijuttatóknak: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, por, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. A permet/aeroszol belégzésének megelőzésére előbbiek mellett FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: piretroid mérgezés-tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

A kezelések
maximális száma

A kezelések közötti min. időtartam (nap)

Dózis

(kg/ha)

Permetlé

(l/ha)

Az utolsó kezelés fenostádiuma

Kukorica
(takarmány,
siló, 
vetőmag)

kukoricamoly,
amerikai
Kukoricabogár

2

14

0,15-0,2

300-500

címerhányás
vége
(BBCH 59)

Mustár

repce-fénybogár,
ormányosbogarak,
levéltetvek

2

14

0,15-0,2

300-500

zöldbimbós
állapot
(BBCH 51)

Repce

repce-fénybogár,
ormányosbogarak

2

14

0,15-0,2

250-400

zöldbimbós
állapot
(BBCH 51)

levéltetvek,
repcedarázs,
repcebolha

0,125-0,2

Zab

vírusvektor kabócák, levéltetvek, vetésfehérítő bogarak

1

-

0,15-0,2

250-400

egyleveles állapot – bugahányás kezdete
(BBCH 11-51)

 

A Pöröly széles hatásspektrumú, felszívódó, valamint kontakt hatóanyagok kombinációját tartalmazó rovarölő készítmény. 
A felszívódó hatásért felelős hatóanyag az acetamiprid, amely a nedvkeringésbe kerülve jól szállítódik, így gyomorméregként azokon a növényi részeken is védelmet jelent a kártevőkkel szemben, amelyeket a permetlé nem ért el. Hatása ezen túl kontakt, amit a kártevőkkel való közvetlen érintkezés útján fejt ki. A készítmény másik hatóanyaga a lambda-cihalotrin, amely kizárólag érintőméregként fejti ki hatását.

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás előtt kell elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. feromon-csapda segítségével célszerű nyomon követni. A kukoricamoly elhúzódó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megismétlése. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni.

Repcében és mustárban a repcebolha és repcedarázs elleni védekezést a kártevők megjelenésétől kezdve, indokolt esetben a kultúrnövény szikleveles állapotától kezdve célszerű elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről.

Repcében és mustárban a tavaszi időszakban repce-fénybogár, repceszárormányos, repcebecő-ormányos és levéltetvek ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.

Zabban a vírusterjesztő kabócák és levéltetvek ellen az első egyedek növényeken történő megjelenésekor javasolt a védekezést elkezdeni. A betelepedés kezdetét és a kártevő fajok egyedszámát növényvizsgálattal valamint sárgaszínű vizes tálcsapdával végzett csapdázással lehet meghatározni. A vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a bogarak táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni.

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.