Aloy kalászos

Magas mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehető, valamint tartós hatású formában tartalmazza.

Összetétel: 

 - 15,7% magnézium
(260 g/l MgO-ban kifejezve, ebből 18 g/l magnézium-nitrát + 242 g/l magnézium-hidroxid formában)
 - 3,0% réz (50 g/l Cu, réz-oxiklorid formában)
 - 7,9% mangán (130 g/l Mn, mangán-karbonát formában) 
 - 4,8% cink (80 g/l Zn, cink-oxid formában)

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Tűzveszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, fagymentes helyen, 5 és 35 ºC között minőségét minimum 2 évig megőrzi. Nem megfelelő tárolási körülmények között a termék enyhe besűrüsödése előfordulhat.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Ajánlott védőeszközök előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.


Kultúra

Dózis

Vízmennyiség

Gabonafélék

1,0 l/ha

200-300 l/ha

 

Felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban, azok 2-6 leveles állapotában egy alkalommal, majd a bokrosodástól a kalászhányás időpontjáig egy vagy két alkalommal a technológiába illesztve, az egyéb növényvédelmi kezelésekkel egy menetben. Kijuttatása kifejezetten ajánlott az NHDelta Ca nitrogéntartalmú levéltrágyával együttesen, amelynek aminnitrogén-tartalma ugyancsak kedvezően befolyásolja az oldalhajtások képzését. Amennyiben a növényállományban magnézium- vagy rézhiány tünetei mutatkoznak, a tünetek megjelenése után a lehető legrövidebb időn belül végezzük el a készítmény kijuttatását.

 

  Magnézium (MgO) Mangán
(Mn)
Réz
(Cu)
Cink
(Zn)
Gabonafélék ( 5 t/ha terméshez szükséges tápelemek mennyisége) 12,5 kg 575 g/ha 60 g/ha 280 g/ha
Aloy Kalászossal kétszeri kezeléskor kijuttatott tápelemek mennyisége (g/ha) 520 g/ha 260 g/ha 100 g/ha 160 g/ha
Aloy Kalászossal kétszeri kezeléskor kijuttatott táp-elemek mennyisége (%) 4,16% 45,20% 166% 57,10%

(szemtermés+szár+gyökértömeg)


Az Aloy® levéltrágyák gyártója a Safagrow Limited (www.safagro.com), amely ma már vezető beszállítója az angol mezőgazdaságnak a levélen keresztüli növénytáplálás területén. Termékfejlesztésük során számos innovatív megoldást alkalmaznak, amely együttesen a szigorú gyártástechnológiával és a felhasznált alapanyagok magas minőségével garanciát jelentenek a termékek állandó, kiemelkedő minőségére. A termékcsaládba tartozó Aloy® Kalászos és Aloy® Mg+S termékek nem csak a tápelemek hasznosulása, hanem a termékstabilitás szempontjából is figyelmet érdemelnek. Mindez az alkalmazott részecskeméretnek és a felhasznált segédanyagoknak köszönhető. 

Az Aloy® levéltrágyákban a tápelemek részecskéinek mérete 0,5-1 µm közé esik (majdnem nano tartomány), míg az egyéb SC-formulációjú levéltrágyáknál ez az érték 4 µm körül alakul. 

Enneknek köszönhetően:
              - javul a levél permetléfedettsége
              - egyenletesebb a hatóanyag-elhelyezkedés
              - fokozódik az esőállóság
              - nő a felvett tápanyagok mennyisége, ...

... így

JAVUL A KIJUTTATOTT TÁPELEMEK HASZNOSULÁSA!

A készítményekben alkalmazott összetevőknek köszönhetően az Aloy® levéltrágyák egyaránt rendelkeznek gyors és elhúzódó tápanyaghatással. Gyors hatásuk miatt alkalmasak arra, hogy eredményesen kezeljék a már kialakult tápelemhiányokat, a folyamatos tápanyagszolgáltatás pedig alkalmassá teszi a készítményeket a növények mikro- és mezoelem-igényének tartós kielégítésre is.

GYORS ÉS HOSSZAN TARTÓ TÁPANYAG-SZOLGÁLTATÁS! 

Az alkalmazott részecskeméretnek, valamint a formázásnál felhasznált adalékanyagoknak köszönhetően nő az Aloy® termékek termékstabilitása, tárolhatósága. A részecskék stabilan oldatban maradnak, nincs részecskeméret-növekedés, összetapadás, csomósodás, ami miatt kiválás és ülepedés következne be (egyedülállóan tixotrópia-eljárással formázva).

Az Aloy® termékek látszólag nem folyékonyak a kannában, gél állagúak. Ez nem minőségi hiba! Alapos rázással folyékonnyá válnak, majd nyugalmi állapotban kis idő múlva újra gélszerűek lesznek. A termékek formázása tixotróp adalékanyagok felhasználásával történt. A tixotróp anyagok olyan kolloid struktúrát építenek fel (gél szerkezet), amely nyírással (pl. összerázás) lerombolható, viszont regenerálódni képes, így a kolloid (gél) struktúra újraépül. Ezért nagyon fontos az alapos összerázás felhasználás előtt!

Milyen előnyöket biztosítanak az Aloy® termékek a gyakorlati felhasználás számára:
 - jól keverhetők más készítményekkel
 - könnyen kezelhetők. Összerázás után a kannából maradék nélkül kiönthetők.
 - a szórófejet nem tömítik el
 - a tárolás alatt nem következik be minőségromlás (tixotrópia = nincs kiülepedés)
 - a legmodernebb tapadásfokozókkal kerültek formázásra, így rendkívül jó a tapadásuk, akár nedves levélfelületen is. Beszáradást követően nem mosódnak le a levél felületéről.
 - biztonságosak a kezelt növényre, a fitotoxicitás veszélye nélkül használhatók
- a felhasználásra ajánlott alacsony ha-dózisok a versenytársakhoz képest kevesebb göngyöleget eredményeznek és kisebb szállítási költséget jelentenek.

A formázott Aloy® levéltrágyák előnye az egyszerű, vízoldható sókat tartalmazó termékekkel szemben:

  Vízoldható sókat tartalmazó termékek Aloy termékek
Keverhetőség A vízoldható sókat tartalmazó lombtrágyák sok esetben a fizikai összeférhetetlenség miatt keverhetőségi problémák lépnek fel, különösen lúgos kémhatású és emulzióképző koncentrátumokkal történő keveréskor. Az Aloy termékek formázott készítmények, amelyek nem okoznak keverési problémát a tankkeverék összeállításánál, amennyiben az alkotóelemek a meghatározott sorrendben kerülnek bekeverésre.
Levélen történő megtapadás A formázatlan, csupán vízoldható sókat tartalmazó készítményeknél a levélre jutó permetlécsepp felületi feszültsége magas, a levélen nehezen tapad meg, így nagy a kijuttatáskor elszenvedett veszteség. Az Aloy termékeknél a formázásnál felhasznált felületaktív anyagok a levélfelületre jutó permetlécseppek felületi feszültségét csökkentik, így azok könnyen megtapadnak a levél felületén, a kijuttatáskor fellépő veszteség csekély.
Esőállóság A levélfelületre jutó hatóanyagok a viaszréteghez csak gyengén kötődnek, így azok onnan könnyen lemosódnak, esőállóságuk minimális. Az Aloy termékekben alkalmazott felületaktív anyagok elősegítik a tápelemek viaszrétegen való átjutását, oldják a levél viaszrétegét, így a peretlécsepp könnyebben kötődik ahhoz.

A FOLYÉKONY (SC) FORMA NAGY ELŐNYE, HOGY FELHASZNÁLÁSÁVAL ELKERÜLHETŐ AZ AZ IDŐVESZTESÉG, AMI A SZILÁRD LEVÉLTRÁGYÁK BEOLDÁSÁBÓL ADÓDHAT. TÖKÉLETES OLDÓDÁSA MIATT NEM KELL A SZŰRŐK ÉS A SZÓRÓFEJE ELTÖMŐDÉSÉTŐL TARTANI!

Az Aloy® levéltrágyák számos növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal keverhetők, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeverék készítésekor tartsuk be a gyártó erre vonatkozó ajánlását!

A tankkeverék készítésének ajánlott lépései:

1. Töltsük fel félig permetlétartályt és kapcsoljuk be a keverőberendezést. A tankkeverék összeállítása és kijuttatása alatt a keverésnek folyamatosan működnie kell!

2. Amennyiben szükséges, adagoljuk a vízkondicionáló adalékanyagot a tartályba.

3. Adagoljuk és oldjuk be a vízoldható szilárd formulációjú készítményeket (WP, WG, DG).

4. Adjuk a tankkeverékhez szükséges mennyiségű Aloy® levéltrágyát, együttesen a szuszpenzió formulációjú készítményekkel (SE, SC). Fontos, hogy az Aloy termékeket a kannából való kiöntés előtt alaposan rázzuk fel!

5. Következő lépésként adagoljuk a tartályba az emulzió-koncentrátumokat (EC), valamint a növényi olajat tartalmazó készítményeket.

6. Ezt követően kerüljenek a tartályba az egyéb vízoldható készítmények (SL, SP).

7. Utolsó lépésként keverjük a tankkeverékbe a nedvesítő és tapadásfokozó adalékanyagokat.