Foliar Fix P+Zn

Folyékony foszfor- és káliumtartalmű levéltrágya magnéziummal és cinkkel.

  
EK-műtrágya.
Összetétel:

     - 29 % (m/m) foszfor (P2O5)        (440 g/l)
     - 5 % (m/m) kálium (K2O)             (75 g/l)
     - 4 % (m/m) magnézium (MgO)    (67 g/l)
     - 3 % (m/m) cink (Zn)                   (46 g/l) 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, fagymentes helyen, 5 és 35 ºC között tárolandó. Extrém tárolási körülmények között a termék enyhe besűrűsödése előfordulhat.

Kiszerelés: 10 literes műanyag kanna (15,26 kg)


Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező! 


HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.


Kultúra

Dózis (l/ha)

Kijuttatási idő

Permetlémennyiség: minimum 200 l/ha, amennyiben nincs egyéb javaslat.

Kukorica

3,0-5,0

A kultúrnövény 4-8 leveles állapotától 14 naponként szükség szerint ismételve.

Kalászosok

3,0-5,0

Bokrosodás végéig 1-2 alkalommal, majd 10-14 naponként ismételve szükség szerint.

Repce

3,0-5,0

4-6 leveles állapotban, ill. szárbaindulás idején. (Virágzásban már nem használható!)

Burgonya

3,0-5,0

Gumóképződés kezdetén, majd a gumónövekedés folyamán 10-14 naponként ismételve.

Almástermésűek

3,0-5,0

Pirosbimbós állapottól sziromhullásig, 10-14 naponként ismételve.

Csonthéjasok

3,0-5,0

A virágzás kezdetétől sziromhullásig, 10-14 naponként ismételve.

Szőlő

3,0-5,0

A virágzás elején, virágzás végén 1-1 alkalommal, valamint a bogyónövekedés idején szükség szerint, 10-14 naponta megismételve.Használat előtt mindig olvassa el a címkét!

Használat előtt alaposan fel kell rázni!

Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. Adjuk hozzá a kívánt mennyiségű műtrágyát. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, majd töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. A kijuttatás teljes időtartama alatt a keverőt működtessük.


A készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt!

A készítmény nem keverhető kalcium-, kálium- és magnéziumtartalmú levéltrágyákkal!

A tankkeveréket a felhasználó saját felelősségére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen kárért vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.