Azoxiazol

Felszívódó, zöldítő hatással rendelkező gombaölő szer.

Az Azoxiazol készítmény azonos a 6300/336-1/2021. NÉBIH engedélyszámú Amistar Gold referenciatermékkel.

Hatóanyag-tartalom: 125 g/l (11,43 m/m%) azoxistrobin + 125 g/l (11,43 m/m%) difenokonazol.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

Kultúra ÉVI (nap)
Búza (őszi, tavaszi), tritikálé, rozs, zab előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Őszi káposztarepce, tavaszi repce 56
Napraforgó előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Cukorrépa, takarmányrépa 35

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer rakzárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű.

Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, azonnal orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

A kezelések évenkénti maximális száma

Két kezelés között eltelt minimális időtartam

(nap)

Dózis

(l/ha)

Permetlé

(l/ha)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Búza

őszi és tavaszi

szeptóriás levélfoltosság, levélrozsda (vörösrozsda), sárgarozsda

1

-

1,0

200-400

egy szárcsomós állapottól (BBCH 31) virágzás végéig (BBCH 69)

Tritikálé, rozs

szeptóriás levélfoltosság, levélrozsda (barnarozsda)

1

-

1,0

200-400

szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)

Zab

szeptóriás levélfoltosság, koronás rozsda

1

-

1,0

200-400

szárbaindulástól (BBCH 30) kalászhányás végéig
(BBCH 59)

Őszi káposztarepce

fómás (plenodómuszos) betegség szklerotíniás betegség

2
(1 ősszel, 1 tavasszal)

-

1,0

200-400

négyleveles állapottól
(BBCH 14) virágzás végéig (BBCH 69)

Tavaszi repce

fómás (plenodómuszos)
szklerotíniás betegség

1

-

1,0

200-400

szárbaindulástól(BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)

Napraforgó

szklerotíniás betegség

leptoszfériás és diaportés szárfoltosság

2

21

1,0

200-600

szármegnyúlás kezdetétől (BBCH 30) virágzat kiemelkedéséig (BBCH 55)

Cukorrépa, takarmányrépa

cerkospórás levélfoltosság, ramuláriás levélfoltosság, rozsda, lisztharmat, rizoktóniás betegség

2

21

1,0

200-400

sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) a gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)

 

Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, tritikálé, rozs, zab) a levélbetegségek elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenése előtt szükséges elvégezni.

Őszi káposztarepcében a készítménnyel egy termesztési időszakban legfeljebb két, egy őszi és egy tavaszi, tavaszi repcében egyetlen tavaszi kezelés végezhető el. A fómás levélfoltosság és szárrák ellen ősszel, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel javasolt védekezni. A védekezés tavasszal szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor megismételhető. A fehérpenészes rothadás elleni permetezés javasolt időpontja a virágzás első harmada.

Napraforgóban szár- és tányérbetegségek ellen a készítmény egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki. A kezeléseket megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, a növények szármegnyúlásának kezdetén, majd a virágzat kiemelkedésekor javasolt elvégezni.

Cukorrépában és takarmányrépában a készítményt egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal lehet kijuttatni. Rizoktóniás betegség ellen a kezelést a fertőzésveszély fennállásakor, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor a sorzáródás kezdete és sorzáródás vége közötti időszakban javasolt elvégezni a gyökérnyaki részre irányított permetezéssel. A levélbetegségek (pl. cerkospórás levélfoltosság) ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges permetezni. A rizoktóniás betegség és a levélbetegségek ellen végzett kezelések között minimum 30 napnak kell eltelnie. Adott esetben, a levélbetegségek ellen két kezelés is elvégezhető, ekkor a rizoktóniás betegséggel szembeni védekezést, amennyiben szükséges, más készítménnyel kell elvégezni.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Repcében, valamint cukorrépában történő felhasználáskor a fedettség javítása valamint a jobb hatékonyság elérése érdekében a permetlébe keverjünk Solar Plus hatásfokozó adalékanyagot 0,1%-os töménységben.