Beetmax Duo

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa gyomirtására.

A Beetmax Duo készítmény azonos a 04.2/433-1/2017. NÉBIH engedélyszámú Betanal Tandem referenciatermékkel.

Hatóanyag-tartalom: 200 g/l fenmedifam + 190 g/l etofumezát.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szem-/arcvédő.
Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

Kezelések maximális száma

Kezelések közötti

időtartam

Dózis

(l/ha)

Víz

(l/ha)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

cukorrépa, takarmányrépa

magról kelő kétszikű gyomnövények

2

7-10 nap

osztott

kezelés

formájában:

1. kezelés:

1,5-2,0 l/ha

2. kezelés:

1,5-2,0 l/ha

200-300

preemergensen

alapkezelt

répában: 2

leveles

állapottól 8

leveles

állapotig

(BBCH 12-18)

3

7-10 nap

osztott

kezelés

formájában:

1. kezelés:

1,25 l/ha

2. kezelés:

1,5 l/ha

3. kezelés:

1,5 l/ha

200-300

csak

posztemergens

technológia:

szikleveles

fejlettségtől 8

leveles

állapotig

(BBCH 10-18)

 

A készítmény a cukorrépa és takarmányrépa kelés utáni gyomirtására használható fel.

A készítmény kijuttatható preemergensen alapkezelt répában. Ebben az esetben az első posztemergens kezelést a répa 2-6 lombleveles, a gyomnövények szik-2 lombleveles állapotában kell elvégezni 1,5-2,0 l/ha dózisban. A második kezelést ezt követően 7-10 nap múlva kell végrehajtani 1,5-2,0 l/ha szermennyiséggel.

Abban az esetben, ha a répát kizárólag posztemergens kezelésekkel gyomirtják, akkor a készítmény kijuttatható a szikleveles – 2 leveles fejlettségű répában 1,25 l/ha dózisban. Újabb kelési hullámot követően a második kezelést az első után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. A harmadik permetezést a gyomnövények újabb kelési hulláma ellen a második kezelés után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. 

A magról kelő kétszikű gyomnövények a 2-4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Erős fehér libatop fertőzés esetén a készítmény kombinálható metamitron (Viking 700 SC) vagy fenmedifam (Betasana SC) hatóanyagú készítményekkel. Amennyiben a területen selyemmályva található a tankkeveréket ki kell egészíteni trifluszulfuron hatóanyagú Savanna 50 DF készítménnyel. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen technológiában (nem tankkeverékben) klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen alkalmazható. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (Solar Plus 0,1% töménységben) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

Egy tenyészidőszakban legfeljebb 4,25 l/ha készítmény juttatható ki összesen!

Tilos a készítmény kijuttatása 23 °C feletti hőmérsékleten, erős napsütésben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült répában tilos a szert kijuttatni.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Utóvetemény: A készítménnyel kezelt répa betakarítása után bármilyen kultúra termeszthető. A kezelés évében őszi kalászosok vetése csak legalább 15-20 cm-es mélységű szántást követően végezhető. A kultúrnövény kipusztulása esetén cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, len, kukorica, spenót és lucerna vethetőek, 15-20 cm mélységű szántást követően (répa kultúrák esetében nem szükséges).